Aktuality

23.04. 2021

Připtavujeme pro Vás nový web

již brzy :-)

01.05. 2020

Změna adresy

Nově sídlíme na adrese Polská 431, Trutnov.

01.04. 2020

Modernizace našeho spektrometru

Náš starý spektrometr jsme vyměnili za nový! Zákazníkům můžeme tak nabídnout analýzu kovových materiálů spektrometrem Vanta VCR. Dokážeme nejen určit jakost materiálu, ale i zda jeho chemické složení odpovídá tavbě uvedené v materiálovém certifikátu nebo případnou záměnu taveb.

16.12. 2019

Supermoderní videoskop GE Mentor Visual iQ Touch v Trutnově!

Videoskop je vybaven 3D skenovací sondou s HD rozlišením. Technologie 3D Phase Measurement umožňuje provést nejen vizuální, ale i rozměrovou kontrolu pozorovaného objektu a to ve všech třech osách.

Extrémní kvalita obrazu a osvětlení zvyšuje pravděpodobnost detekce a určení rozměrů vad jako jsou trhliny, vrypy, neprůvary v kořenech svarů a dále identifikaci možné degradace materiálu, případně cizích objektů.

Plně manipulovatelná sonda o průměru 6,1 mm je umístěná na 3 m dlouhém ovládacím kabelu s titanovým opletem a dosáhne i do obtížně přístupných míst jakéhokoliv zařízení. Využití je možné nejen napříč průmyslovými obory jako například petrochemie, energetika, letecký průmysl, automobilový průmysl, ale i pro záchranné a bezpečnostní složky.

Kompaktní rozměry a vysoká odolnost umožňují použití zařízení v náročných polních podmínkách.

Propracované výstupy z kontroly a měření s širokými možnostmi postprocessingu získaných dat umožňují vystavení přehledných protokolů

25.08. 2014

Rozšiřujeme naši nabídku služeb o provádění spektrální analýzy materiálů a měření tvrdosti

Spektrální analýza materiálů (Pozitivní materiálová identifikace) - určování chemického složení kovových materiálů nedestruktivní metodou XRF pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional. Dodání zkušebního protokolu i zkušebního postupu dle EN i ASTM standardů.

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI - měření přenosným tvrdoměrem MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer). Použitá sonda se zatížením 98N je vhodná pro měření tvrdosti i na svarech v dílenských podmínkách.

12.07. 2012

Nová služba dovozcům jednoduchých tlakových nádob.

Nabízíme zhotovení průvodní technické dokumentace, požadované pro uvedení do provozu jednoduchých tlakových nádob, které byly dovezeny jako příslušenství kompresorů nebo kompresorových stanic.

 Úvod

Úvod

Společnost Document Data Service je technickou kanceláří, která se zabývá činností především v oboru tlakových nádob a tlakových zařízení.

 • Vývoj a distribuce software

  SUPERVISION síťový software, který je jednoduchou a efektivní elektronickou podporou administrativy určený pro:    
                   metrologii
                   monitorování údržby strojního i jiného zařízení
                   vedení personální agendy

 • Nezávislá inspekční činnost

  Provádíme nezávislé inspekce a expediting v zastoupení našich zákazníků např. Borsig PHE, Doosan Škoda Power, ČEZ, a.s., Casale Project nebo pod hlavičkou renomovaných inspekčních organizací např. Intertek, ISI Inspection Services Geneva, Applus Velosi a další.

 • Inženýrsko – technická a poradenská činnost

  Zpracováváme technickou dokumentaci a pevnostní výpočty podle požadavků zákazníka, poskytujeme poradenské služby v oboru tlakových zařízení.

 • Vizuální a rozměrová kontrola videoskopem

  Nabízíme provedení nepřímé vizuální a rozměrové kontroly kvalifikovaným pracovníkem pomocí supermoderního videoskopu Mentor Visual iQ Touch.

 • Pozitivní materiálová identifikace a měření tvrdosti

  Našim zákazníkům nabízíme velmi přesnou a ultra rychlou nedestruktivní chemickou analýzu kovových materiálů pomocí přenosného spektrometru Vanta VCR a pomocí měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI přenosného tvrdoměru MIC 10.

  CÍLEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI JE POSKYTOVAT PRODUKTY I SLUŽBY VE VYSOKÉ KVALITĚ PRO MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ