Aktuality

01.02. 2015

DDS Slovakia

Abychom co nejlépe vyhověli našim zákazníkům, pro které provádíme inspekce a expediting na Slovensku, otevřeli jsme nové pracoviště v arelálu společnosti First Montana Technology, s.r.o. Gbely.

25.08. 2014

Rozšiřujeme naši nabídku služeb o provádění spektrální analýzy materiálů a měření tvrdosti

Spektrální analýza materiálů (Pozitivní materiálová identifikace) - určování chemického složení kovových materiálů nedestruktivní metodou XRF pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional. Dodání zkušebního protokolu i zkušebního postupu dle EN i ASTM standardů.

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI - měření přenosným tvrdoměrem MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer). Použitá sonda se zatížením 98N je vhodná pro měření tvrdosti i na svarech v dílenských podmínkách.

12.07. 2012

Nová služba dovozcům jednoduchých tlakových nádob.

Nabízíme zhotovení průvodní technické dokumentace, požadované pro uvedení do provozu jednoduchých tlakových nádob, které byly dovezeny jako příslušenství kompresorů nebo kompresorových stanic.

 Technická a legislativní pomoc

Technická a legislativní pomoc

Pro tlakové nádoby a tlaková zařízení zpracováváme dokumenty týkající jejich výroby a kontroly.

Např.:

  • Plán kontrol a zkoušek (inspekční plán)
  • protokoly pro zkoušky, test reporty, apod.
  • Metrologický řád pro organizaci nebo jen jeho části – návaznost měřidel, systém evidence měřidel, apod.
  • další souvisící dokumenty dle požadavků zákazníka

Dokumenty v obecné formě nebo přímo pro konkrétní zakázky dodáváme v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině nebo i jiných jazycích, dle potřeb zákazníka.