Aktuality

01.02. 2015

DDS Slovakia

Abychom co nejlépe vyhověli našim zákazníkům, pro které provádíme inspekce a expediting na Slovensku, otevřeli jsme nové pracoviště v arelálu společnosti First Montana Technology, s.r.o. Gbely.

25.08. 2014

Rozšiřujeme naši nabídku služeb o provádění spektrální analýzy materiálů a měření tvrdosti

Spektrální analýza materiálů (Pozitivní materiálová identifikace) - určování chemického složení kovových materiálů nedestruktivní metodou XRF pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional. Dodání zkušebního protokolu i zkušebního postupu dle EN i ASTM standardů.

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI - měření přenosným tvrdoměrem MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer). Použitá sonda se zatížením 98N je vhodná pro měření tvrdosti i na svarech v dílenských podmínkách.

12.07. 2012

Nová služba dovozcům jednoduchých tlakových nádob.

Nabízíme zhotovení průvodní technické dokumentace, požadované pro uvedení do provozu jednoduchých tlakových nádob, které byly dovezeny jako příslušenství kompresorů nebo kompresorových stanic.

 Zpracování konečné dokumentace a pasportu

Zpracování konečné dokumentace a pasportu

Zhotovíme konečnou dokumentaci nebo pasport pro nádoby vyrobené a dodané:

  • dle evropské směrnice 87/404/EHS (SPVD) Jednoduché tlakové nádoby (Nařízeni vlády 20/2003 Sb.) s použitím technických předpisů EN 286-1 až EN 286-4

  • dle evropské směrnice 97/23/ES (PED) Tlaková zařízeni (Nařízení vlády 26/2003 Sb.),
    s použitím technických předpisů: ČSN 69 0010, EN 13445, EN 13480, AD Merkblatt 2000

  • mimo území EU jako podklad pro posouzení shody

Průvodní technická dokumentace nebo pasporty jsou dodávány v českém jazyce nebo v jazyce země, pro kterou je tlakové zařízení určeno.

Samozřejmostí je dokumentace v němčině, angličtině, ruštině, i dalších jazycích.