Aktuality

01.02. 2015

DDS Slovakia

Abychom co nejlépe vyhověli našim zákazníkům, pro které provádíme inspekce a expediting na Slovensku, otevřeli jsme nové pracoviště v arelálu společnosti First Montana Technology, s.r.o. Gbely.

25.08. 2014

Rozšiřujeme naši nabídku služeb o provádění spektrální analýzy materiálů a měření tvrdosti

Spektrální analýza materiálů (Pozitivní materiálová identifikace) - určování chemického složení kovových materiálů nedestruktivní metodou XRF pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional. Dodání zkušebního protokolu i zkušebního postupu dle EN i ASTM standardů.

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI - měření přenosným tvrdoměrem MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer). Použitá sonda se zatížením 98N je vhodná pro měření tvrdosti i na svarech v dílenských podmínkách.

12.07. 2012

Nová služba dovozcům jednoduchých tlakových nádob.

Nabízíme zhotovení průvodní technické dokumentace, požadované pro uvedení do provozu jednoduchých tlakových nádob, které byly dovezeny jako příslušenství kompresorů nebo kompresorových stanic.Pozitivní materiálová identifikace (PMI) - Spektrální analýza kovových materiálů

Našim zákazníkům můžeme poskytnout velmi přesnou a ultra rychlou nedestruktivní chemickou analýzu kovových materiálů pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional.

 • Výsledkem analýzy je zjištění chemického složení materiálu vyjádřené v procentech, zjištění jakostí (označení) materiálu nebo zjištění materiálového standardu
 • Pro všechna měření vystavujeme podrobné protokoly
 • Dodáváme i zkušební postupy dle požadavků zákazníka podle evropských standardů nebo dle standardů ASTM
 • Spolu se standardními prvky Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb dokážeme také analyzovat prvky, jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Rh Al, Mg, Si, P, S bez použití vakua či hélia

Nejčastější oblasti použití spektrometru InnovX Delta Professional:

1. Kontrola chemického složení materiálů

 • Okamžité ověřování jakostí a norem materiálů se zohledněním stopových prvků. (Vstupní a výstupní kontrola výroby)
 • Rychlá analýza a stanovení obsahu jednotlivých chemických prvků
 • Ověření svařitelnosti včetně výpočtu uhlíkového ekvivalentu

2. Rychlá pozitivní identifikace materiálů – PMI

 • Kontrola a zajištění kvality (QC a QA)
 • Vyloučení záměny jakostí, vyloučení záměn materiálů

3. Třídění kovových materiálů a chemická analýza kovového odpadu

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI (Ultrasonic Contact Impedance)

Nabízíme měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI pomocí přenosného tvrdoměru MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer)

 • Ultrazvuková metoda (UCI - Ultrasonic Compact Impedance) využívá k měření tvrdosti sondu s Vickersovým diamantovým hrotem umístěným na tyčince kmitající ve směru svislé osy sondy
 • Metoda je rychlá, přesná a umožňuje operativní měření malých dílů a na těžko přístupných místech
 • Pro měření používáme sondu se zatížením 98 N
 • Metoda odpovídá ASTM A1038-13

Ultrazvuková metoda UCI je vhodná pro měření tvrdosti:

 • svarů, tepelně ovlivněných oblastí
 • běžně obráběných součástí
 • na malých plochách – min. tloušťka 2-3 mm, min. hmotnost 0,3 kg
 • ve špatně dostupných místech – složité tvary, vnitřní průměry trubek, vývrty, drážky, zápichy
 • lopatek turbín a kompresorů, evolventních ploch ozubených kol
 • finálně obrobených částí
 • tepelně zpracovaných součástí
 • povlaků a vrstev