Aktuality

01.02. 2015

DDS Slovakia

Abychom co nejlépe vyhověli našim zákazníkům, pro které provádíme inspekce a expediting na Slovensku, otevřeli jsme nové pracoviště v arelálu společnosti First Montana Technology, s.r.o. Gbely.

25.08. 2014

Rozšiřujeme naši nabídku služeb o provádění spektrální analýzy materiálů a měření tvrdosti

Spektrální analýza materiálů (Pozitivní materiálová identifikace) - určování chemického složení kovových materiálů nedestruktivní metodou XRF pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional. Dodání zkušebního protokolu i zkušebního postupu dle EN i ASTM standardů.

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI - měření přenosným tvrdoměrem MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer). Použitá sonda se zatížením 98N je vhodná pro měření tvrdosti i na svarech v dílenských podmínkách.

12.07. 2012

Nová služba dovozcům jednoduchých tlakových nádob.

Nabízíme zhotovení průvodní technické dokumentace, požadované pro uvedení do provozu jednoduchých tlakových nádob, které byly dovezeny jako příslušenství kompresorů nebo kompresorových stanic.

 Supervision

Software SUPERVISION

Jednoduchá a efektivní elektronická podpora administrativy.

Zajišťuje ve firmě:

  • elektronickou správu dokumentů a záznamů, hlídání důležitých termínů, snadnou dostupnost aktuálních dat a to především pro oblast metrologie, evidence a plánování údržby strojů a zařízení a pro oblast personalistiky,
  • jednoduché sdílení důležitých dat, protože program je síťovou aplikací,
  • selektivní přístup jednotlivých zaměstnanců do systému pomocí nastavení přístupových práv.

Umožňuje data libovolně filtrovat podle předem nastavených filtrů nebo pomocí vlastních filtrů, vytvořených uživatelem. Všechna vybraná data je možné vytisknout v excelových souborech.

Předností softwaru SUPERVISION je cenová dostupnost i pro malé firmy.

  • Bez problémů komunikuje s již zavedenými informačními systémy ve firmách.
  • Je uživatelsky příjemný a jeho ovládání je intuitivní.
  • Objem uložených dat je vzhledem ke zvolenému systému téměř neomezený.

SUPERVISION je možné modifikovat a upravovat podle Vašich potřeb.

modul: STROJE A ZAŘÍZENÍ

Podrobné monitorování strojního i jiného zařízení, plánování údržby a oprav.

Modul obsahuje inventární karty se základními údaji o nákupu, opravách, kontrolách, servisních službách atd. Umožňuje evidovat nejen strojní zařízení celé firmy, ale v podstatě celý její majetek. Všechny důležité doklady a certifikáty o opravách a kontrolách jsou naskenovány v připojených souborech. Modul je propojen s termínovým kalendářem, kde program předem upozorňuje uživatele na všechny důležité termíny.

modul: METROLOGIE

Přehledná evidence měřidel a kalibračních certifikátů.

Obsahuje evidenční karty měřidel, kde jsou zaznamenána všechna používaná i vyřazená měřidla. Kalibrační certifikáty jsou naskenovány v připojených souborech, kdykoliv připraveny k nahlédnutí nebo tisku. Spojení tohoto modulu s termínovým kalendářem umožňuje uživateli hlídání všech termínů kalibrace v intervalech, které si sám zvolí.

modul: PERSONALISTIKA

Vedení personální agendy a plánování školení.

Modul hlídá všechny termíny osobních certifikátů, osvědčení, průkazů způsobilosti a nutných školení zaměstnanců a spojením s termínovým kalendářem hlídá potřebné termíny rekvalifikace.

modul: TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Elektronický diář, který je propojen se všemi ostatními moduly.

Hlídá všechny důležité termíny, které si v nich uživatel nastaví. V modulu je možné nadefinovat i hlídání jakýchkoli dalších důležitých činnosti a povinností, které s předešlými částmi vůbec nesouvisí. Například záznamy týkajících se životního prostředí, hlášení státní správě atd. Uživatel si do kalendáře může zařadit např. hlídání termínů revizí pro vyhrazená zařízení, hlídání hydrantů, kontroly a prohlídky firemních vozů, hlídání termínů zakázek, atd. Modul je užitečnou pomůckou z hlediska zastupitelnosti jednotlivých pracovníků společnosti.